Skip to main content

Samverkansavtal

Det finns ett samverkansavtal mellan kommunerna i vårt område för anpassad gymnasieskola.

Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg har skrivit ett samverkansavtal som gäller för alla våra fem kommuner inom samverkansområdet:

Samverkansavtal Halland

Halmstads kommun har ett samverkansavtal för anpassad gymnasieutbildning  på Stora Segerstad naturbrukscentrum:

Halmstad Stora Segerstad