Skip to main content

Introduktions­program

Om du saknar betyg för behörighet till nationellt gymnasieprogram finns Introduktionsprogrammen för dig. Där kan du läsa upp betyg, så att du blir behörig att söka till gymnasiet längre fram. Du kan också ha praktik eller andra individuella lösningar. Det finns fyra olika introduktionsprogram.

Programinriktat val, IMV

Programinriktat val är en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Du går i samma klass som eleverna på det nationella programmet. Så fort du läst upp de grundskoleämnen du saknar skrivs du över till det nationella programmet.

Du är behörig till IMV om du har betyg i svenska, matematik/engelska och fyra andra ämnen, eller svenska, matematik, engelska och tre andra ämnen.

Till de flesta skolor kan du söka IMV i ansökningswebben. Antagning till IMV kan också göras efter en individuell överenskommelse med skolan. Antagning till IMV sker i mån av plats efter att eleverna som är behöriga till det nationella programmet tagits in.

Yrkesintroduktion, IMY

Om du vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de betyg som krävs för behörighet till yrkesprogram och IMV, kan du gå yrkesintroduktion. Där kan du få en utbildning som leder till arbete.

Till en del skolor kan du söka IMY i ansökningswebben. Till andra skolor görs en individuell överenskommelse och antagning. Antagning till IMY sker vanligtvis i mån av plats efter att de behöriga eleverna tagits in.

Individuellt alternativ, IMA

Om du saknar en stor del av de betyg du behöver för behörighet till ett nationellt program kan du gå individuellt alternativ. Du blir antagen genom en individuell överenskommelse med skolan. IMA söks på olika sätt i kommunerna. Din SYV hjälper dig med ansökan.

Språkintroduktion, IMS

Du som är nyanländ i Sverige kan gå på språkintroduktion. Du blir antagen genom en individuell överenskommelse med skolan. IMS söks inte i ansökningswebben.