Skip to main content

Överklaga beslut

Du kan inte överklaga om du inte blir antagen till gymnasiet, men du kan överklaga beslut om behörighet samt beslut om mottagande som sökande.

När det gäller gymnasieantagning finns det två typer av beslut som huvudmannen fattar som går att överklaga:

  • Beslut om behörighet till gymnasieskolan/gymnasiesärskolan
  • Beslut om att få bli mottagen som sökande till gymnasieskolan/gymnasiesärskolan

Skolväsendets Överklagandenämnd kan du läsa om processen kring överklagande.