Skip to main content

Behörighet

Det finns nationella regler som styr gymnasieantagningen. Det är viktigt att din ansökan behandlas korrekt och rättvist. Behörighetskraven finns för att du behöver ha dessa kunskaper för att klara den utbildning du vill gå.

Nationella program

För att få börja ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du:

  • har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
  • inte redan har genomgått en gymnasieutbildning
  • påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år (för att börja i ettan läsåret 2023 ska du vara född år 2004 eller senare). 

Du måste ha ett slutbetyg från grundskolan, med lägst betyget godkänd (E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Yrkesprogram

För yrkesprogram behövs det lägst betyget E i minst fem andra ämnen upptill svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Studieförberedande program

För studieförberedande program krävs minst E i minst nio ämnen upptill svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet måste biologi, kemi och fysik vara bland de nio ämnena.

Ekonomi-, Humanistiska- och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap vara bland de nio ämnena.

Läs mer om behörighet på Skolverkets informationssida.

Särskilda behörighetskrav

Spetsutbildningar och särskilda varianter kan ha särskilda behörighetskrav. Läs mer på respektive hemsida:

Esetiska spetsutbildningar, Sturegymnasiet i Halmstad

Naturestetisk utbildning, NAMUSVE, Sannarpsgymnasiet i Halmstad

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen finns för dig som saknar behörighet till nationellt program.

Programinriktat val

Endast ett av introduktionsprogrammen, Programinriktat val (IMV), har behörighetskrav. Du är behörig att gå IMV om du har betyg i Svenska, matematik/engelska och fyra andra ämnen, eller svenska, matematik, engelska och tre andra ämnen.