Skip to main content

Antagning

Betyg och meritvärde

Värdet av dina 16 bästa betyg räknas ihop till ett meritvärde och utifrån det värdet ra...

Färdighetspoäng

Du som söker estetiska programmet kan få extra poäng efter ett färdighetsprov som du ka...

Behörighet

Det finns nationella regler som styr gymnasieantagningen. Det är viktigt att din ansöka...

Slutlig antagning

Den slutliga antagningen är klar den 3 juli. Då ska du logga in för att se och svara på...

Svara på antagningsbeskedet

Det är viktigt att du väljer rätt svarsalternativ på ditt antagningsbesked.

Preliminär antagning

I april görs en preliminär antagning. Den görs för att du ska få veta något om hur du l...

Reservantagning

Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen b...

Överklaga beslut

Du kan inte överklaga om du inte blir antagen till gymnasiet, men du kan överklaga besl...

Statistik

Här finns statistik över hur många sökande och antagna det är till olika program och sk...