Skip to main content

Antagning

Betyg och meritvärde

Slutbetygen från grundskolan ligger till grund för antagningen till gymnasiet.

Färdighetspoäng

Du som söker till estetiska programmet kan få extra poäng efter ett färdighetsprov som ...

Behörighet

Det finns nationella regler som styr vem som får gå på gymnasiet. Du behöver också viss...

Slutlig antagning

Den slutliga antagningen är klar den 1 juli. Då kan du logga in för att se och svara på...

Svara på antagningsbeskedet

Det är viktigt att du väljer rätt svarsalternativ på ditt antagningsbesked.

Preliminär antagning

I april görs en preliminär antagning. Den görs för att du ska få veta något om hur du l...

Reservantagning

Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen b...

Överklaga beslut

Du kan inte överklaga om du inte blir antagen till gymnasiet, men du kan överklaga besl...

Statistik

Här finns statistik över hur många sökande och antagna det är till olika program och sk...