Skip to main content

Asylsökande

Du som är asylsökande i Sverige har rätt att börja gymnasiet fram tills du fyller 18 år.

Du söker på samma sätt som elever som är folkbokförda i Sverige, via ansökningswebben. Du får inloggningsuppgifter av din SYV.

Du kan göra en ansökan även om du kommer att ha fyllt 18 år vid skolstart. Du blir dock inte antagen i vårt område, om du inte hunnit få uppehållstillstånd. 

Om du får tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd före höstterminens start är det mycket viktigt att du, eller din SYV, meddelar oss på antagningen.