Skip to main content

Ansökan

Du gör ansökan på ansökningswebben som är öppen mellan den 8 januari och den 15 februari 2024. För att logga in, klicka på knappen uppe i högra hörnet. Du får hjälp av din SYV att göra valet.

Film om hur du gör ditt val på ansökningswebben.

Inloggningsuppgifter

Du som ska söka till anpassad gymnasieskola får dina inloggningsuppgifter av SYV i början av vårterminen.

Det är viktigt att du sparar dina inloggningsuppgifter. Du behöver dem när du ska söka, men också för att se och svara på antagningsbeskedet.

Rangordna dina val

Du rangordnar dina val av program. Det du allra helst vill gå är ditt Val 1. Det du näst helst vill gå är ditt Val 2 och så vidare. Blir du antagen till det program du har som Val 1, kommer du inte att bli antagen på dina andra val.

Om du vill söka till en utbildning utanför samverkansområdet ska du välja "Val utanför samverkansområdet" på första sidan i ansökningswebben. Gå sedan direkt till sista sidan, där anger du kommun, skola och program. Ange i "Övriga upplysningar" vilket anpassat gymnaiseprogram du söker.

Modersmål

Om du vill läsa modersmål på gymnasiet ska du välja det. Om du har ett annat modersmål än svenska men inte vill läsa det på gymnasiet ska du inte välja det.

Svenska som andraspråk

Om du har läst svenska som andraspråk i grundskolan och ska fortsätta att läsa det på gymnasiet ska du välja det.

Kvittens

För att valet ska vara giltigt måste du skriva ut kvittensen i ansökningswebben, skriva under den och lämna till din SYV. Kvittensen ska skrivas ut senast 15 februari och lämnas till SYV snarast därefter.