Skip to main content

Val utanför området

Du kan söka till en gymnasieskola utanför vårt samverkansområde, men det finns en del att tänka på då.

Hur ansöker jag till en skola utanför vårt område?

Om du vill söka till en skola utanför samverkansområdet ska du välja "Val utanför samverkansområdet" på första sidan i ansökningswebben. Gå sedan direkt till sista sidan, där anger du kommun, skola och program. Ange i "Övriga upplysningar" vilket anpassat gymnaiseprogram du söker. Vissa skolor är uppdelade i flera skolenheter. Du behöver inte ta reda på vilken skolenhet din utbildning hör till, det räcker att du väljer en av enheterna. Gymnasieantagningen vidarebefordrar din ansökan till antagningen i den kommun du sökt till.

Mottagen i första hand

Om det program du vill söka inte finns inom samverkansområdet, blir du mottagen i första hand. Det innebär att du konkurrerar du på samma villkor som eleverna i kommunen där skolan ligger. Du kan också ansöka om inackorderingsbidrag från din hemkommun. Du blir också mottagen i första hand om du söker en riksrekryterande utbildning eller är uttagen till ett riksidrottsgymnasium.

Friskolor tar emot alla elever i första hand. Om du går på en friskola kan du söka inackorderingsbidrag via CSN. 

Om inackorderingsbidrag 

Mottagen i andra hand

Om det program du vill söka finns inom samverkansområdet kan du söka till annan kommun och bli mottagen i andra hand. Det innebär att du endast kan bli antagen i mån av plats efter att de som bor i kommunen blivit antagna. Du kan heller inte få något inackorderingsbidrag. 

Särskilda skäl

Om du har särskilda skäl till att gå ett nationellt program i kommunal skola utanför samverkansområdet kan du lämna in en blankett där du beskriver vilka skäl du har till din SYV/gymnasieantagningen senast den 15 februari (vid omval senast den 15 maj). Skolan du söker bedömer då om dina skäl är tillräckliga, och kan besluta att du blir mottagen i första hand.

Exempel på särskilda skäl kan vara:

  • Att du bor på gränsen till annat samverkansområde, men är folkbokförd i någon av våra kommuner
  • Andra personliga förhållanden, till exempel sociala problem

Om du är familje- eller behandlingshemsplacerad tas du emot i första hand i den kommun där du bor, även om du inte är folkbokförd där. 

Blankett särskilda skäl