Skip to main content

Slutlig antagning

Den slutliga antagningen är klar den 1 juli. Då kan du logga in för att se och svara på beskedet.

Den 1 juli kan du logga in på ansökningswebben för att se ditt besked och svara på det. Du kan bara svara en gång på ansökningswebben. Om du ångrar dig efter att du svarat ska du skriva ut ett svarskort och skicka in med post, eller kontakta oss via telefon eller mejl.

Du som bor utanför vårt samverkansområde kommer att få inloggningsuppgifterna på posten i början av juni.

Sista svarsdag är den 22 juli.

Svara rätt!

Det är viktigt att du tänker igenom hur du svarar om du är reserv på något val. Om du exempelvis är reserv på val 1 och antagen på val 2 kan du välja att stå kvar som reserv till val 1. Om du då får en plats på val 1 i reservantagningen  så mister du din plats på val 2. Om du är nöjd med din plats på val 2 och inte vill vänta på en eventuell plats på val 1 ska du tacka nej till att stå kvar som reserv.

Här kan du läsa om de olika svarsalternativen.

Andrahandsmottagen

Om det finns lediga platser efter att de förstahandsmottagna eleverna tagits in kommer andrahandsmottagna elever att tas in vid den slutliga antagningen.

Val utanför samverkansområdet

Om du har val utanför vårt samverkansområde får du antagningsbesked från annat kansli. Följ deras instruktioner. Om du får antagningsbesked från flera kanslier ska du svara på alla.