Skip to main content

Antagning

För att bli antagen måste du vara behörig, det vill säga tillhöra målgruppen för anpassad gymnasieskola. Det slutliga antagningsbeskedet visas på ansökningssidan från och med den 1 juli 2024.

För att vara du ska vara behörig till anpassad gymnasieskola ska din hemkommun först utreda och besluta om att du tillhör målgruppen. Det är rektor för den sökta utbildningen  som beslutar om antagningen. 

Den 1 juli är antagningen klar. Då kan du logga in på ansökningswebben för att se och svara på ditt antagningsbesked. Ibland kan skolan som du sökt ge dig besked om antagning tidigare. Du ska ändå logga in och svara på ditt besked på ansökningswebben, senast den 22 juli.

Det görs ingen prelimär antagning till anpassad gymnasieskola.