Skip to main content

Resekort och inackordering

Söker du till en gymnasieskola som inte ligger på din hemort? Då kan du ha rätt till resekort eller inackorderingsbidrag.

Resekort

Om du har mer är 6 km till din gymnasieskola kan du få ett resekort som gäller på Hallandstrafikens bussar och vissa av Västtrafiks tåg. Klicka på din hemkommun nedan för att få mer information om resekortet och hur du gör för att ansöka.

Falkenberg HalmstadHylteHylte Laholm Varberg

Inackorderingstillägg

Kommunal skola

Du kan få inackorderingstillägg om du på grund av lång resväg behöver bosätta dig på skolorten. Inackorderingstillägg kan även beviljas om den totala restiden är minst 3 timmar per dag.

Du kan bara får inackorderingstillägg om du är mottagen i första hand.

Klicka på din hemkommun nedan för att få mer information om inackorderingstillägg och hur du gör för att ansöka.

Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Varberg

Fristående skola

Du kan i vissa fall få inackorderingstillägg från CSN. Information om regler och ansökan hittar du på CSN:s hemsida.