Skip to main content

Hitta och jämför skolor och program

12 januari 2024

Skolverket har en sida där du kan se vilka program och inriktningar som erbjuds på alla gymnasieskolor i Sverige.

Du kan också jämföra skolorna, och se till exempel hur stor lärartätheten är och hur nöjda eleverna är med sin skola.

Hitta och jämför skolor och program