Skip to main content

Fortsatt reservantagning

01 september 2023

Reservantagningen fortsätter på skolorna fram till den 15 september. Om du vill göra ett sent omval ska du kontakta SYV på skolan du nu går på.