Utbildningar som inte startar

Följande utbildningar startar inte höstterminen 2017. Om du gjort ett val till en av dessa utbildningar men är nöjd med dina andra val behöver du inte göra något. Om du däremot vill ändra något i ditt gymnasieval ska du kontakta din SYV.

 

Drottning Blankas gymnasieskola, Halmstad

Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning

 

Kattegattgymnasiet, Halmstad

VVS- och fastighetsprogrammet

 

LBS, Halmstad

Estetiska programmet, inriktning estetik och media

 

Sturegymnasiet, Halmstad

Estetiska programmet, inriktning estetik och media, foto (Observera att beslutet endast gäller inriktningen foto. Spetsutbildningen med inriktning film kommer att starta.)

 

Osbeckgymnasiet, Laholm

Handel- och administrationsprogrammet, lärling

Naturbruksprogrammet, lärling

Estetiska programmet, inriktning estetik och media

 

Munkagårdsgymnasiet, Varberg

Naturvetenskapsprogrammet

 

Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
Tel: 0346-88 68 97, 0346-88 52 08
E-post: gymnasieantagning@falkenberg.se

Sidansvarig:Pernilla Carlsson