Introduktionsprogrammen

Om du saknar betyg för behörighet till nationellt gymnasieprogram, finns Introduktionsprogrammen, IM, för dig. De inriktar sig på att hjälpa dig att läsa upp fler betyg, så att du blir behörig att söka till gymnasiet längre fram. Det kan även finnas möjlighet att ha praktik eller andra kunskapsfrämjande insatser. Det finns fem olika introduktionsprogram.

Programinriktat individuellt val, IMPRO

Du är behörig att söka IMPRO om du har betyg i Svenska, matematik/engelska och fyra andra ämnen, eller svenska, matematik, engelska och tre andra ämnen. IMPRO är alltid kopplat till ett yrkesprogram. Prata med din SYV för mer information. Antagning till IMPRO sker i mån av plats efter att de behöriga eleverna tagits in.

Yrkesintroduktion, IMYRK

Om du vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de betyg som krävs för behörighet till yrkesprogram och IMPRO, kan du gå Yrkesintroduktion. Där kan du läsa upp dina grundskolebetyg eller eller få en utbildning som leder till arbete. Till en del skolor kan du söka Yrkesintroduktion från valsidan. Till andra skolor görs en individuell överenskommelse och antagning. Prata med din SYV för mer information. Antagning till IMYRK sker i mån av plats efter att de behöriga eleverna tagits in.

Preparandutbildning

Om du saknar ett eller flera godkända betyg för behörighet till nationellt program, kan du gå preparandutbildning på IM. Detta söker du inte på Ansökningswebben. Prata med din SYV för mer information.

Individuellt alternativ

Om du saknar en stor del av de betyg du behöver för behörighet till ett nationellt program kan du gå Individuellt alternativ på IM. Detta söker du inte på Ansökningswebben. Prata med din SYV för mer information.

Språkintroduktion

Om du är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg du behöver för behörighet till ett nationellt program och behöver utbildning i svenska språket, kan du gå Språkintroduktion på IM. Detta söker du inte på Ansökningswebben. Prata med din SYV för mer information.

Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
Tel: 0346-88 68 97, 0346-88 52 08
E-post: gymnasieantagning@falkenberg.se

Sidansvarig:Pernilla Carlsson