Idrott


Riksidrottsgymnasier - RIG

​RIG-gymnasier är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka dit. Om du blir antagen på ett RIG-gymnasium blir du mottagen i första hand till ditt gymnasieval där.

RIG-ansökan görs till respektiva specialidrottsförbund. Ansökan till gymnasieprogrammen görs på vanligt vis, via Ansökningswebben.

Nationellt godkänd idrottsutbildning - NIU

NIU-utbildningarna är inte riksrekryterande. Om du söker en NIU-utblidning på en kommunal skola utanför samverkansområdet blir du mottagen i andra hand. Det finns dock en möjlighet för kommuner att skriva särskilda samverkansavtal angående NIU. Om ett sådant avtal finns mellan din hemkommun och skolan blir du mottagen i första hand.

Aktuella särskilda samverkansavtal inom vårt område:

FalkenbergPDF

HalmstadPDF

VarbergPDF

HyltePDF


Prata med din SYV om du söker NIU i en kommun som inte har skrivit särskilt samverkansavtal med din hemkommun.

NIU- ansökan görs antingen direkt till skolan eller till specialidrottsförbundet. Ansökan till gymnasieprogrammen görs på vanligt vis, via Ansökningswebben. Ange även att du sökt NIU, antingen som ett kursval där den möjligheten finns eller under "Övriga upplysningar" på kvittenssidan.

Lokal idrottsprofil

Många skolor har lokala idrottsprofiler. Ansökan till en idrottsprofil gör du när du gör din gymnasieansökan via Antagningswebben. Observera att en del skolor har egna ansökningsformulär/intresseanmälningar som du också ska skicka in.


Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
Tel: 0346-88 68 97, 0346-88 52 08
E-post: gymnasieantagning@falkenberg.se

Sidansvarig:Pernilla Carlsson