Samverkansavtal

Många kommuner tecknar samverkansavtal gällande gymnasieutbildning. I Region Halland har 5 av kommunerna, Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg, skrivit ett samverkansavtal. Dessa 5 kommuner ingår i samverkansområdet.

Kungsbacka har ett motsvarande samverkansavtal med kommunerna inom Göteborgsregionen.
Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
Tel: 0346-88 68 97, 0346-88 52 08
E-post: gymnasieantagning@falkenberg.se

Sidansvarig:Pernilla Carlsson