Val utanför samverkansområdet

Om du vill söka till en gymnasiesärskola som ligger utanför samverkansområdet söker du även detta i ansökningswebben. Gymnasieantagningen vidarebefordrar din ansökan till antagningen i den kommun du sökt till.

Mottagen i första hand

Om det program eller den inriktning du vill söka inte finns inom samverkansområdet, blir du mottagen i första hand. Det innebär att du konkurrerar du på samma villkor som eleverna i kommunen där skolan ligger. Du kan också ansöka om inackorderingsbidrag från din hemkommun. Du blir också mottagen i första hand om du söker en riksrekryterande utbildning.

Friskolor tar alltid emot alla elever i första hand. Du kan då söka inackorderingsbidrag via CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottagen i andra hand

Om det program eller den inriktning du vill söka finns inom samverkansområdet kan du söka till annan kommun och bli mottagen i andra hand. Det innebär att du endast kan bli antagen i mån av plats efter att de som bor i kommunen blivit antagna. Du kan heller inte få något inackorderingsbidrag. Det är den mottagande skolan som beslutar om de vill ta emot en elev i andra hand.

Särskilda skäl

Om du har särskilda skäl till att gå ett nationellt program i kommunal skola utanför samverkansområdet kan du fylla i blanketten Särskilda skälPDF och lämna till din SYV/gymnasieantagningen senast den 1 februari. Skolan du söker bedömer då om dina skäl är tillräckliga, och kan besluta att du blir mottagen i första hand.

Exempel på särskilda skäl kan vara:

  • Att du bor på gränsen till annat samverkansområde, men tillhör någon av våra kommuner
  • Andra personliga förhållanden, t ex sociala problem

Om du är familje- eller behandlingshemsplacerad tas du emot i första hand i den kommun där du bor, även om du inte är folkbokförd där. Det ska då bifogas ett placeringsintyg från socialen till ansökan.


Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
Tel: 0346-88 68 97, 0346-88 52 08
E-post: gymnasieantagning@falkenberg.se

Sidansvarig:Pernilla Carlsson