Samverkansavtal

 

Halland

Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg har skrivit ett gemensamt samverkansavtal gällande gymnasieantagning.

Avtalet innebär att alla elever som är folkbokförda i samverkansområdet får söka och bli antagna på gymnasiesärskoleutbildning på lika villkor inom samverkansområdet.

SamverkansavtalPDF Halland

 

Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Halmstad kommun har skrivit ett särskilt samverkansavtal med Stora Segerstad Naturbrukscentrum. En elev som är folkbokförd i Halmstads kommun och vill söka gymnasisärskoleutbildning i på Stora Segerstad naturbrukscentrum blir förstahandsmottagen.

Samverkansavtal Halmstad - Stora SegerstadPDF


Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
Tel: 0346-88 68 97, 0346-88 52 08
E-post: gymnasieantagning@falkenberg.se

Sidansvarig:Pernilla Carlsson