Svara på antagningsbesked

Från och med den 2 juli ska du som bor inom samverkansområdet logga in på ansökningswebben för att se ditt antagningsbesked och för att svara.

Du kan bara svara en gång på ansökningswebben. Om du ångrar dig efter att du svarat ska du skriva ut ett svarskort och skicka in med post.

Det är viktigt att du tänker igenom hur du svarar om du är reserv på något val. Om du exempelvis är reserv på val 1 och antagen på val 2 kan du välja att stå kvar som reserv till val 1. Tänk på att om du då får en plats i reservantagningen på val 1 så mister du din plats på val 2. Om du är nöjd med din plats på val 2 och inte vill vänta på en eventuell plats på val 1 ska du tacka nej till att stå kvar som reserv.

Om du har val utanför vårt samverkansområde, får du antagningsbesked från annat kansli. Följ deras instruktioner. Tänk på att svara alla antagningskanslier på antagningsbesked.

Om du bor utanför samverkansområdet får du ett besked hem på posten. Du ska skicka in svarskort eller logga in och svara på webben.

Sista svarsdag är den 23 juli 2018.


Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
Tel: 0346-88 68 97, 0346-88 52 08
E-post: gymnasieantagning@falkenberg.se

Sidansvarig:Pernilla Carlsson