Reservantagning

Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö. I slutet av juli påbörjas reservantagning där lediga platser erbjuds till elever som står som reserv.

Du kan bara vara reserv till val högre upp än det du har kommit in på. Exempel: Om du har kommit in på ditt val 3 kan du vara reserv till val 1 och 2. Om du är antagen på ditt val 1 kan du inte vara reserv till något annat val.

Ibland händer det att man backar i turordningskön på reservlistan. Det beror på att det tillkommit en sökande som tex har fått högre meritvärde genom betygskomplettering.

Om du blir reservantagen så kontaktar vi dig via sms eller brev.


Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
Tel: 0346-88 68 97, 0346-88 52 08
E-post: gymnasieantagning@falkenberg.se

Sidansvarig:Pernilla Carlsson