Webbansökan

Ansökningswebben är öppen från den 8 januari till och med den 1 februari 2018. Du får hjälp av din SYV att göra valet om du vill.

För att valet ska vara giltigt måste du skriva ut kvittensen, skriva under den och lämna till din SYV. Kvittensen måste vara utskriven senast 1 februari och inlämnad till SYV snarast därefter. (Vid omval är det den senaste kvittensen som ska lämnas in).

RANGORDNING AV Val

Du rangordnar dina val av program. Det du allra helst vill gå är ditt Val 1. Det du näst helst vill gå är ditt Val 2 och så vidare. Blir du antagen till det program du har som Val 1, kommer du inte att bli antagen på dina andra val. Blir du inte antagen på ditt förstahandsval, kan du t.ex. bli antagen på andra eller tredjehandsvalet och då blir du placerad som reserv på de högre stående valen/ förstahandsvalet.

Om du vill söka till en utbildning utanför samverkansområdet ska du välja "Val utanför samverkansområdet" på första sidan. Gå sedan direkt till sista sidan, där anger du vilken kommun, skola och program du vill välja.

Val av inriktning

Om du söker till Industri-, Hantverks-, Naturbruks-, eller Estetiska programmet kan du oftast välja och bli antagen på inriktning redan nu, eftersom de startar år 1. Övriga programs inriktningar startar år 2 eller 3. Till dessa kan du önska inriktning redan nu, men du kan ändra detta senare. Vissa skolor kan kanske redan nu garantera att du kommer att få gå den inriktning du visat intresse för. Kontakta din skola för att få veta vad som gäller där!

Val av modersmål

Om du vill läsa modersmål på gymnasiet ska du välja det. Om du har ett annat modersmål än svenska men inte vill läsa det på gymnasiet ska du inte välja det.

Val av Svenska som andraspråk

Om du har läst svenska som andraspråk på grundskolan och ska fortsätta att läsa det på gymnasiet ska du välja det.

Övriga val

Många utbildningar har profiler, språk, idrott mm som du kan välja.

Särskilt stöd

Om du fått särskilt stöd i undervisningen under högstadiet för att klara dina studier kan du bocka i en ruta. Särskilt stöd kan vara att du fått stöd av en specialpedagog, fått ett särskilt tekniskt hjälpmedel eller gått i en mindre undervisningsgrupp. Det kan också vara att du fått extra hjälp av en lärare för att klara ett särskilt ämne.

Syftet med särskilt stöd-rutan är att ge gymnasieskolan som du kommer till tidig information om att du kan behöva stöd under din gymnasietid. Du kan därför bli kontaktad av gymnasieskolan när du börjar för att berätta mer om det stöd du haft och vilket stöd du kan behöva i framtiden. Gymnasieskolan kan också ta kontakt med din grundskola för att höra med dem vilket stöd du fått. Detta fungerar som ett komplement till kommunenes egna överlämningsrutiner.

De skolor som du söker till kan se att du bockat i rutan. Att du bockat i rutan påverkar inte din möjlighet att bli antagen. Det är frivilligt att bocka i rutan. 

Övrig information

Om du har annan information som Antagningen behöver veta för att kunna behandla din ansökan, skriv det här. Det kan t ex handla om att du sökt en NIU-utbildning utanför regionen.


Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
Tel: 0346-88 68 97, 0346-88 52 08
E-post: gymnasieantagning@falkenberg.se

Sidansvarig:Pernilla Carlsson