Dispens i engelska

Om du kommer från ett annat land, eller om du av någon annan anledning inte läst engelska i grundskolan kan du ansöka om dispens i engelska. Rektor på skolan du går på idag ska kunna intyga att du kommer att klara av att läsa in både grundskole- och gymnasiekurserna i engelska under gymnasietiden.

Om din ansökan beviljas bortser man från kravet på godkänt grundskolebetyg i engelska och du kan bli behörig till nationellt program. Om du blir antagen innebär det alltså att du läser engelska på grundskolenivå tills du uppnått godkänt betyg i engelska. Därefter läser du engelska på gymnasienivå.

Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till Introduktionsprogrammen.

Ansökan om dispens i engelska ska vara antangningen tillhanda senast den 16 maj.

Ansökan om dispens i engelska, som inkommer till gymnasieantagningen efter sista datum, hanteras ej. Din gymnasieansökan hanteras då enligt ordinarie rutiner.           

                                                        

AnsökningsblankettPDF

Information från skolverketPDF

Stödmaterial från skolverketPDF


Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
Tel: 0346-88 68 97, 0346-88 52 08
E-post: gymnasieantagning@falkenberg.se

Sidansvarig:Pernilla Carlsson